MUST 20 jaar2011 – Vaartenland

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Soms lopen mooie projecten door in een volgende opdracht. Zo werkten wij in 2011 samen met Feddes Olthof landschapsarchitecten aan het project Vaartenland. Deze opgave was het vervolg op het Integraal Ruimtelijk Project Delflandse Kust, dat liep tussen 2008-2010.

In het Integraal Ruimtelijke Project Delflandse Kust werden drie regionale opgaven voor de Delflandse Kust onderzocht: een veilige, natuurlijke kustzone; een goed bereikbare kust met meer ruimte voor recreatie; een kust met een duidelijk profiel van hoogwaardige kwaliteit die bijdraagt aan het (inter)nationale vestigingsmilieu. Het project Vaartenland ging nog een stapje verder door de regionale opgaven te vertalen naar concrete projecten en een uitvoeringsprogramma.

Delflandse Kust - kaart van mogelijk ruimtelijk beeld 2050. Voor het project Vaartenland uit 2011.

Samen met Feddes Olthof Landschapsarchitecten keken wij welke projecten er al liepen die goed pasten binnen de ambities van de gebiedsvisie. Daarna vervaardigden wij van deze lopende projecten een portfolio. Het doel hiervan was om vast te stellen bij welke projecten hobbels bestonden, hoe deze opgelost konden worden en welke nieuwe projecten gestart konden worden.

Nieuwsgierig geworden? Lees meer over Vaartenland op onze projectpagina. En dit jaar zijn wij begonnen aan het project Groenblauwe structuren Den Haag, dat weer gezien kan worden als een soort voortzetting van het project Vaartenland.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017