agendaAmsterdam groeit (5): De verdichtende stad

Foto voor de bijeenkomst De verdichtende stad in broedplaats LELY

Op dinsdag 17 oktober vindt in Broedplaats LELY een discussieavond plaats over de verdichting van Amsterdam: ‘De verdichtende stad’. De avond wordt georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en Wouter Veldhuis is een van de sprekers. 

De verwachting is dat 70% van de wereldbevolking in steden gaat wonen. Voor Amsterdam betekent dat een toename van 11.000 mensen per jaar. En dus staan we als stad voor een enorme bouwopgave. We kunnen deze opgave oplossen door te verdichten en bestaande woonbuurten en bedrijventerreinen te transformeren zonder de stad verder uit te breiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet enkel bouwen om meer mensen te huisvesten, maar dat verdichten ook bijdraagt aan nieuwe aantrekkelijke stedelijke milieus? Welke vormen van verdichten passen we waar toe en onder welke voorwaarden? Denk en praat mee over deze stevige verdichtingsopgave voor de stad.

Wouter Veldhuis zal tijdens de avond zijn licht laten schijnen over sloop/nieuwbouw in bestaande woonbuurten. Hij gaat in op de vraag waar we sloop/nieuwbouw toepassen en onder welke voorwaarden?

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je op de website van Pakhuis de Zwijger. Deelname is gratis, wel graag even aanmelden. Dat kan via diezelfde site.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017