Vaartenland

Verbindt de kust met het verstedelijkte achterland

Er is geen stuk kust in Nederland waar de afgelopen decennia zoveel verschillende plannen voor zijn gemaakt. Ook nu is de discussie omtrent de kust weer actueel in verband met de veiligheid en de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling ervan. In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft MUST in samenwerking met Feddes Olthof landschapsarchitecten aan het Integraal Ruimtelijk Project Delflandse Kust gewerkt.

In december 2008 werden in de discussienota aan de hand van vier ruimtelijke perspectieven drie grote regionale opgaven voor de Delflandse kust onderzocht. Het gaat hierbij om een veilige, natuurlijke kustzone; een goed bereikbare kust met meer ruimte voor recreatie en een kust met een duidelijk profiel van hoogwaardige kwaliteit die bijdraagt aan het (inter)nationale vestigingsmilieu.

Een van de oplossingen is Vaartenland. Hierbij worden de waterlopen van het Westland beter benut om zo meer recreatiemogelijkheden te creëren.

Werkveld
 • Water
 • Regionale strategie
Rol
 • Ontwerper
 • Procesbegeleider
 • Supervisor
  Product
 • Gebiedsvisie, ruimtelijk concept, bouwstenen voor uitvoeringsagenda
  Periode
 • Delflandse Kust 2008-2010
  Vaartenland 2011
  Opdrachtgever
 • Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Westland, stadsgewest Haaglanden

Meer Projecten