MUST 20 jaar2009 – Randenbroek Zuid

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2009 werd het stedenbouwkundig plan voor Randenbroek-Zuid vastgesteld. Door de bewoners stapsgewijs mee te nemen in de planvorming, werd het plan breed gedragen. 

Randenbroek-Zuid is een wijk uit de jaren ’50 in Amersfoort. Om de wijk weer bestendig te maken voor de toekomst, maakte MUST een nieuw stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte.

Randenbroek kaart

De belangrijkste opgave was het verbeteren van de woonkwaliteit en het vergroten en gevarieerder maken van het woningaanbod. Ons stedenbouwkundig plan bestond uit het toevoegen van een derde woonbuurtje aan de wijk en het verbeteren van de relatie met het aangrenzende Valleikanaalpark. Zo werd het aanbod gevarieerder en creëerden we een nieuw groen hart binnen de wijk.

Bewoners van de wijk werden stapsgewijs meegenomen in de planvorming. Met elkaar verkenden we de ontwikkelingskansen van de wijk en brachten we de wensen en mogelijkheden in kaart. Op deze manier werd het een stedenbouwkundig plan dat breed gedragen werd door zowel bewoners, corporaties als gemeente. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan in september 2009, werkten wij verder aan het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan openbare ruimte.

Lees meer over dit project op onze projectpagina.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017