MUST 20 jaar2010 – Ring Utrecht

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. Zo ook een project wat nog steeds loopt: de ruimtelijke inpassing van de Ring Utrecht. In 2010 waren wij hier al mee bezig. Voor dit project ontwierpen wij een opvallende ingreep: een 249 meter lange overkluizing bij Amelisweerd. 

Na uitgebreide ruimtelijke en verkeerskundige verkenningen bleek er in 2009 geen andere uitweg: wil de regio in de toekomst bereikbaar blijven dan moet de A27 moet ter hoogte van Utrecht verbreed worden.

Samen met Rijkswaterstaat ontwierpen wij de ruimtelijke inpassing van verschillende varianten voor de A27. In 2010 hebben Rijk en regio het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld. Dit maakte de weg vrij voor de selectie van een voorkeursvariant. In twee trechterstappen werd een keuze gemaakt voor een hoofdsysteem. Daarna werd verkend welke impact de verbreding heeft op de omgeving. Burgers en gemeentes werden geconsulteerd om hun voorkeur en bevindingen te delen. Dit leidde er toe dat in juni 2014 de voorkeursvariant kon worden vastgesteld.

Maquette landschap rondom Ring Utrecht

De meest in het oog springende maatregel die wij ontworpen is de 249 meter lange overkluizing bij Amelisweerd. Deze compenseert niet alleen de schade van de verbreding, maar herstelt ook een wond uit het verleden.

Dit project loopt nog steeds. Wil je meer weten over de huidige stand van zaken? Lees de uitgebreide beschrijving op onze projectpagina of kijk op de website www.ikgaverder.nl.

  • Veerle Simons
  • oktober 2017