Spoorbeeld

Naast de kwaliteit van de dienstregeling, de vormgeving van het materieel en de inrichting van de stations hebben de omgeving van het spoor en het station een grote invloed op de ervaring van het reizen. Deze omgeving valt deels buiten het bereik van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het spoor. En hoewel spoor en station vaak een grote ruimtelijke en functionele impact hebben op de omgeving, vallen zij ook buiten het bereik van de omgevingspartijen.

Op verzoek van Bureau Spoorbouwmeester heeft MUST in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten een visie ontwikkeld op de omgeving van spoor en station; het Spoorbeeld van de omgeving. Het Spoorbeeld is een visie die iedereen die aan en rond het spoor werkt uitdaagt om met een andere houding naar het spoor te kijken. Spoor, station, stad en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker in Nederland, waar de ruimte schaars is, zijn alle verantwoordelijke partijen gebaat bij een goede onderlinge dialoog. Voor het spoor en de omgeving, en niet in de laatste plaats voor de gebruikers van het spoor, is het van belang dat al deze partijen vanuit een zelfde inspiratie een bijdrage leveren en zo tot een zo goed en passend mogelijk eindresultaat komen waarin de belevingswaarde een centrale rol speelt.

Werkveld
 • Mobiliteit
Rol
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies
  Periode
 • 2010 - 2011
  Opdrachtgever
 • Spoorbouwmeester

  In samenwerking met
 • Strootman Landschapsarchitecten

Meer Projecten