Hafenquartier IJmuiden

Het Havenkwartier IJmuiden ligt ingeklemd tussen zee, stad, duinen en strand. Het is een dynamisch gebied waar bewoners, ondernemers en bezoekers samen wonen, werken en recreëren. En het is groeiende. Zowel haven als stad zijn in beweging en groeien snel naar elkaar toe.

In opdracht van de gemeente Velsen en in nauwe samenwerking met Zeehaven IJmuiden NV, de exploitant van de Ferryterminal, ondernemers uit de haven, ontwikkelaars en bewoners uit de wijk Oud-IJmuiden maakte MUST een Gebiedsvisie. Deze visie stelt strategieën en ingrepen voor die stad en haven nader tot elkaar brengen en tegelijkertijd de bewegingsruimte voor beide werelden garandeert.

De Gebiedsvisie is een houvast voor alle partijen bij toekomstige beslissingen. Het is ook een agenda voor de gemeente Velsen en de grondeigenaar Zeehaven IJmuiden om investeringen voor het Havenkwartier te synchroniseren. De gebiedsvisie maakt duidelijk waar de prioriteiten liggen en welke doelen op langere termijn bereikt moeten worden. Maar bovenal is het een uitnodiging aan iedereen om mee te denken over de toekomst van het Havenkwartier. Want de ontwikkeling van het gebied komt pas echt op gang als er concrete plannen en projecten zijn die door ondernemers, bewoners en andere initiatiefnemers aangedragen worden.

Vooruitlopend op de visie is er in 2016 al een kleinschalig festival georganiseerd om de vernieuwing van het gebied vlot te trekken. Tegelijkertijd heeft MUST een aantal tijdelijke inrichtingsvoorstellen voor de sleetse openbare ruimte gedaan, die inmiddels zijn gerealiseerd. Deze strategie van snelle interventies zal de komende jaren voortgezet worden terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan een aantal grotere herinrichtingsprojecten voor de ontsluiting en verblijfsruimte in het gebied.

Om de visie kracht bij te zetten hebben wij, in samenwerking met Reclamebureau VANABBETOTVESSEM een film gemaakt. Deze animatie is bedoeld om bewoners, huidige ondernemers en toekomstige investeerders in beweging te krijgen en wordt verspreid door de gemeente Velsen. Zo ontstaan mooie nieuwe initiatieven, die het gebied op de kaart zetten. Bekijk de film hier.

Arbeitsfeld
 • Urbane Transformation
 • Öffentlicher Raum
Tätigkeit
 • Planen
 • Moderieren
 • Gestalten
  Produkt
 • Gebiedsvisie
  Inrichtingsplan openbare ruimte
  Zeitraum
 • 2015-2018

Meer Projecten