nieuwsWorkshop Future cities in Braunschweig

Foto van Sebastian van Berkel die de workshop Future Cities begeleidt. Deze workshop werd gegeven aan de TU Braunschweig

Sebastian heeft een workshop geleid aan de Technische Universiteit Braunschweig (Duitsland) voor het Institute for Sustainable Urbanism (ISU). In vijf dagen hebben de stedenbouw en architectuurstudenten een aantal integrale toekomstscenarios opgesteld voor het gebied ten westen van de Duitse stad.

De scenario’s zijn o.a. verbeeld door grote handgetekende prenten. De resultaten zullen meegenomen worden in het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Metapolis’. In dit project wordt de relatie tussen stad en land onderzocht in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Publicatie van de resultaten volgt later.

  • Veerle Simons
  • juli 2017