MUST 20 jaar2000 – WoonWerf Verolme

klein filmpje om het jubileum van MUST te vieren

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2000 maakten wij bijvoorbeeld het stedenbouwkundig ontwerp voor WoonWerf Verolme. Het eerste grote buitendijkse nieuwbouwgebied in Alblasserdam op de plek van de voormalige scheepswerf van Verolme.  

De voormalige scheepswerf van Verolme vormt een belangrijke schakel tussen het centrum van Alblasserdam en de rivier de Noord. Daar waar ooit de trots en het economische hart van het dorp lag, moest een moderne, bedrijvige woonwijk verrijzen. Wij waren verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp.

De werf heeft een bijzondere positie binnen Alblasserdam; dicht tegen het centrum aan, buitendijks (tussen dorp en rivier) en te midden van scheepswerven die nog volop in gebruik zijn. Ons stedenbouwkundig speelt hierop in doordat we de nieuwe laagbouwwoningen en appartementen ruimtelijk van elkaar gescheiden hebben.

Doorsneden van de woningen binnen ons project WoonWerf Verolme uit het jaar 2000

Doorsneden van de woningen op WoonWerf Verolme

Terrassenlandschap

Het laagbouwdorp ligt tussen de oude en de nieuwe dijk. De basis wordt gevormd door een terrassenlandschap. Omdat het maaiveld naar het water toe afloopt en de woningen op minimaal 4.20 m boven NAP gebouwen moeten worden, dwingt ieder terras zijn eigen woningtype af. Langs de autovrije woonstraten staan woningen op parkeergarages, woningen met hun voordeur aan de straat, woningen op palen en woningen op drijvende pontons. De beleving van (de beweging van) het water staat centraal in de woonwerf. Het rivierwater is in de woonwijk getrokken, bewoners ervaren de eb-en vloedbewegingen van de rivier de Noord en het regenwater wordt via rietbakken zichtbaar afgevloeid naar de rivier.

Woonwolk

Aan de zijde van de haven staat één groot woongebouw: de Woonwolk. Door zijn formaat, dat qua maat en schaal overeenkomt met de loodsen voor de scheepsbouw langs de Noord, vormt het een mooi contrast met het laagbouwdorp. In de Woonwolk bevinden zich appartementen, diverse werkruimten, openbare voorzieningen en (semi) openbare ruimten. De Woonwolk bestaat uit een transparante huid waarbinnen diverse woon- en werkvolumes hangen. De bestaande betonnen constructies van de scheepshellingen zijn opgenomen in de Woonwolk en kunnen dienst doen als parkeerruimte, theaterzaal en/of aankomsthal van de waterbus.

  • Veerle Simons
  • juli 2017