MUST 20 jaar2001 – Welkom thuis!

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2001 verrichtten wij een verkennend onderzoek naar de regionale ontwikkelingskansen van het gebied tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De officiële titel van het project luidde Waterweg Noord. De studie van MUST kreeg de naam: Welkom Thuis! 

Vier ontwerpbureaus kregen van de gemeente Rotterdam, dienst Stedebouw + Volkshuisvesting, de opdracht om een verkennende studie te verrichten naar de regionale ontwikkelingskansen van het gebied tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Wij waren een van deze vier. In onze studie Welkom Thuis! zetten wij in op een benaderingswijze waarin de lokale en regionale schaal direct aan elkaar gekoppeld werden terwijl onderlinge contrasten verder werden opgevoerd.

Het gebied tussen Rotterdam en Hoek van Holland is een gefragmenteerd stedelijk landschap met talloze regionale en lokale kwaliteiten. Bewoners, bedrijven en bezoekers kiezen hier ieder hun eigen stad. Het anonieme regionale ‘publieke’ landschap wordt doorbroken met specifieke lokale programma’s van duizend en één gespecialiseerde collectieven.

Onze plankaart voor het gebied tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Deze plankaart maakten wij voor het project Welkom Thuis

Wij onderscheidden in het gebied 4 regionale landschappen en 197 lokale fragmenten. Het contrast tussen deze segmenten is volgens ons een belangrijk uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De regio landschappen, Midden Delfland, de Kust, de Rotterdamse Haven en het Westland, zijn grootschalige, gespecialiseerde gebieden. De optimalisatie van de hoofdfunctie is hier de belangrijkste opgave, waarbij regionale sturing van groot belang is. De stedelijke fragmenten bieden daarnaast op kleine schaal ontwikkelingsruimte voor lokale initiatieven.

Voor de ontplooiing van de lokale ontwikkelingsruimte zijn een goede bereikbaarheid en doordringbaarheid van de regio noodzakelijk. Om dit te bereiken stellen wij voor de verschillende modaliteiten een stelsel van continue netwerken voor. Ontbrekende schakels in het wegennet en extra stations op de Hoekse Lijn moeten worden aangelegd.

Door regionale ruimteclaims direct te koppelen aan de stedelijke fragmenten ontstaat op lokale schaal nieuwe investeringsruimte. Hinderzones van industriegebieden, geluidscontouren rondom snelwegen, bergingscapaciteit voor water en claims vanuit regionale ecologische netwerken krijgen een positieve wending en worden als bonus ingezet. Ruimtelijke restricties worden  op deze manier investeringen in de ontwikkelingskansen van het lokale fragment.

In Welkom thuis! identificeerden wij tien gethematiseerde ontmoetingsplekken in het gebied Waterweg Noord. In de regionale visie is het van belang ontmoetingsplekken waar verschillende lagen, schalen en mensen samenkomen te lokaliseren en de ontwikkeling ervan te stimuleren. Ontmoeten betekent contact, uitwisseling, dynamiek en zorgt ervoor dat de optelsom van elementen meer is dan de som der delen. De ontmoetingsplekken die wij in de studie nader hebben uitgewerkt zijn: Hoek van Holland Marina, Staelduinse Dome, Delta Energie Centrum, Villa Westland, Pitstop Delfland, MaasHuis, Sportring Kethelplein, Amsterdam Brussel Connectie, Oud Holland en de Maasboulevards.

 

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2017