Throwback ThursdayStedelijk netwerk Zwolle | Kampen

Kaart van stedelijke structuur voor het project stedelijk netwerk Zwolle KampenHeel trots zijn wij op onze Atlas Regio Zwolle die eerder deze week werd gepresenteerd. Maar het is niet de eerste keer dat wij deze regio in kaart brachten. In 2002 werkten wij aan het project stedelijk netwerk Zwolle | Kampen. Het eindproduct was een lagendocument; een atlas van kwaliteiten, ontwikkelingen en ambities voor het samenwerkingsverband tussen Zwolle en Kampen.

Een lagendocument legt de ruimte uiteen in drie lagen. Hierbij is het gebruikelijk om de lagen ondergrond, infrastructuur en menselijke activiteit van elkaar te onderscheiden. Om recht te doen aan de specifieke situatie van de netwerkstad en meer aandacht te besteden aan de gezamenlijke identiteit, hebben wij twee lagen toegevoegd.

Lagenbenadering voor het stedelijk netwerk Zwolle | Kampen

De laag ondergrond splitsen we in een laag water en een laag natuur. Op die manier konden we de positie van de netwerkstad in het watersysteem nadrukkelijker naar voren laten komen. Daarnaast voegden we de laag landschappelijke identiteit toe. Hierin belichtten we verschillende identiteitsbepalende elementen van de netwerkstad. Met behulp van deze methode hebben we de toenmalige kenmerken en kwaliteiten, de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2010 en mogelijke potenties en ambities voor 2030 blootgelegd.

En zo brengen wij al bijna 20 jaar de veranderingen en ambities van deze regio in kaart. Hoe mooi is dat!

  • Veerle Simons
  • juli 2019