lezenMUST in het nieuws!

Must in het nieuws!MUST in het nieuws! De afgelopen weken verschenen in verschillende bladen artikelen over MUST, of geschreven door MUST-collega’s.

In de meest recente editie van Ruimte + Wonen staat een groot artikel over de inclusieve stad. In dit artikel komt ook Wouter Veldhuis aan het woord. Hij stelt dat er in de stad steeds minder ruimte beschikbaar is om elkaar te ontmoeten. Ruimte zonder economische waarde, waar aangerommeld kan worden. Een slechte ontwikkeling. Het artikel sluit aan bij het onderzoek naar de Rechtvaardige Stad waar Wouter samen met Simon Franke aan werkt.

In dezelfde Ruimte + Wonen wordt ook het onderzoek genoemd dat wij samen met ORAM uitvoerden. Hierin onderzochten we hoe wonen en werken in de Amsterdamse regio kunnen samengaan.

In de meest recente Blauwe Kamer staat een artikel van Wouter Veldhuis en Eric Frijters. Hierin delen zij hun ervaringen met en verwachtingen over ‘circulaire stedenbouw’.

En last but not least, schreef collega Hein Coumou een artikel voor de Annual Newspaper van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Hierin vertelt hij over het project in Indonesië waar hij bij betrokken was. Samen met studenten stedenbouw en landschapsarchitectuur reisde hij naar Semarang, waar zij onderzoek deden naar het watermanagement daar.

Zin om alles na te lezen? Je vindt de artikelen via de linkjes hieronder:

Ruimte + Wonen, Koken zonder recept. Woningcorporaties bezinnen zich op inclusieve stad

Ruimte + Wonen, De Donkere Plannenwolk

Annual Newspaper Academie van Bouwkunst Amsterdam, Sinking City

Blauwe Kamer, Schetsen aan de Kringloopstad

 

 

 

  • Veerle Simons
  • juli 2019