Throwback ThursdayShipdock: wonen op een oude scheepswerf

Wonen op een oude scheepswerf. In 2002 had de gemeente Amsterdam al plannen om de toenmalige scheepsreparatiewerf Shipdock (nu Damen) te transformeren tot stedelijk woongebied. Wij deden een stedenbouwkundige verkenning voor het gebied, dat als input diende voor het Masterplan Noordelijke IJ-Oevers.

Scheepsreparatiewerf Damen ligt naast een andere iconische Amsterdamse werf: de NDSM-werf. Voor onze stedenbouwkundige verkenning gingen wij op zoek naar de karaktereigenschappen van het gebied die de dragers kunnen zijn voor de transformatie. Zo kwamen we erachter dat de pieren, kades en dokken ervoor zorgen dat de locatie een waterlijn heeft van maar liefst 4,2 km!

Wat ons betreft krijgt het gebied in de toekomst een mix tussen watergebonden activiteiten en woningbouw. In het plan maakten wij ruimte voor een nautisch centrum, dat de spil vormt van het gebied. Ook stelden wij een nautisch transferium voor, met ruimte voor watertaxi’s, rondvaartboten, etc. Daarnaast komt er ruimte voor wonen.

In 2015 kreeg dit project nog een vervolg. Wij schetsten toen drie dmogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de Shipdock locatie.

Een definitieve beslissing is overigens nog steeds niet genomen. Op dit moment is het gebied in handen van VolkerWessels, die graag meegaat in de wens van de gemeente Amsterdam om hier 70.000 woningen te bouwen. Scheepsreparatiewerf Damen heeft zich hier echter nog niet bij neergelegd en hoopt ook in de toekomst in het gebied te kunnen blijven. Daarvoor presenteerden zij in juni 2019 een alternatief plan. To be continued…

Meer van deze projecten bekijken? Dat kan via deze link: must – projecten stedelijke transformatie.

 

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2019