nieuwsEerste exemplaar van unieke Atlas Twente overhandigd

Onno van Veldhuizen, voorzitter van Regio Twente, ontvangt het allereerste exemplaar van de Atlas Twente van Andries Heidema, commissaris van de koning. In aanwezigheid van de ontwerpers en de ateliermeester heeft Onno van Veldhuizen, voorzitter van Regio Twente, het allereerste exemplaar van de Atlas Twente ontvangen van Andries Heidema, commissaris van de koning.

Wie Twente een beetje kent, zal in onze allereerste Atlas Twente een inspirerende weergave van de regio vinden. In de Atlas brengen we de kwaliteiten, kenmerken en structuren van Twente in beeld en laten we zien hoe rijk en gevarieerd deze regio is. Van samen werken tot samen leven, van in de lucht tot onder de grond, van wegen tot water. Met deze kaarten kun je de werking van Twente onderzoeken en begrijpen.

De Atlas Twente

Onno van Veldhuizen: “De Atlas Twente geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van Twente, maar ook over haar positie ten opzichte van omringende regio’s en Europa. De Atlas is het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeenten, waterschap Vechtstromen, regio Twente, provincie Overijssel en MUST Stedebouw.” Andries Heidema vult aan: “De Atlas bundelt informatie, waardoor we ons bewust worden van de overeenkomsten en verschillen, maar ook van de samenhang tussen onze leefomgeving en de opgaven waarvoor we staan. En van de kansen die dit ons biedt. Het opent het gesprek over onze toekomst!”

Verspreid door de Atlas zijn zeven typeringen van Twente opgenomen. Deze beschouwingen van Gert-Jan Hospers, o.a. economisch geograaf aan de Universiteit Twente en Twentekenner, zijn een waardevolle toevoeging aan onze objectieve kaarten en infographics. “Dit is een verrijking voor de Atlas”, vervolgt Heidema.

Wij zijn ontzettend trots op het eindresultaat. En extra leuk; iedereen kan de Atlas Twente bekijken, want hij is digitaal beschikbaar.

Bekijk hier ons eerdere artikel over de Atlas.

Onno van Veldhuizen bladert door de Atlas Twente

  • Veerle Simons
  • augustus 2019