IABRREOS BVNL ABC

De Europese ABC metropool (Amsterdam / Brussel / Cologne) biedt meer kansen wanneer we over de grenzen durven te kijken. Uitwisseling van ideeën, kennis en expertise tussen de verschillende steden van deze polycentrische metropool zorgt voor innovatie en vooruitgang. Investeringen in hoogstedelijke ontmoetingsplekken, snelle en comfortabele verbindingen en aantrekkelijke leefmilieus brengt deze toekomst dichterbij.

Op de IABR laten wij door middel van een animatie en maquettes zien welke potentie deze Europese metropool biedt. Maar ook voor welke uitdagingen zij de Nederlandse ruimtelijke ordening stelt. In een grote tafel met 4 beeldschermen is de metropool in een animatie van ca. 3 minuten, 24 uur te volgen. Centraal staan de uitwisseling van kennis, informatie en mensen.

Deze bijdrage aan de IABR is het resultaat van het samenbrengen van drie verschillende onderzoekstrajecten die zijn geïnitieerd door het Ministerie IenM: BVNL (DeZwarteHond), ABC (AtelierMakingProjects) en REOS (MUST stedebouw). Animaties door Daphne Heemskerk en Olivier Otten.

  • Veerle Simons
  • april 2016