Pieter Jannink in jury Gouden Piramide

Logo van de Gouden PiramidePieter Jannink is officieel gepresenteerd als jurylid van de Gouden Piramide. De Gouden Piramide is een tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Op 23 september 2018 wordt de winnaar van deze editie bekend gemaakt.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK en wordt sinds 2003 uitgereikt. Winnaars van vorige edities zijn onder andere Stadsdeel Westerpark / Evert Verhagen voor de herontwikkeling van de Westergasfabriek (2004) en het Xenia Hospice in Leiden (2016).

Floris Alkemade is als Rijksbouwmeester de voorzitter van de jury, die naast Pieter bestaat uit:

Eric Alink – stadschroniqueur Den Bosch
Tanja Klip-Martin – dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe
Annette Marx – architect Marx & Steketee Architecten
Floor Milikowski – onderzoeksjournalist en programmamaker
Petra Rutten – directeur Frame Vastgoed
Peter Veenstra – landschapsarchitect Lola landscape architects

Alle inspirerende opdrachtgevers kunnen zich met een eigen uitgevoerd of bijna uitgevoerd project inschrijven. Voorwaarde is dat er een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp aan ten grondslag ligt. Opdrachtgevers die willen deelnemen kunnen zich inschrijven tot woensdag 13 december 2017.

Meer informatie vind je op de website van de Gouden Piramide.

  • Veerle Simons
  • november 2017