MUST 20 jaar!2013 – Waterbestendig Westpoort

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. We hebben er deze week al eerder over geblogd: Waterbestendig Westpoort. Het project startte in 2013 en dit jaar is de adaptatiestrategie door alle partijen ondertekend en openbaar gemaakt. 

De kans dat het Amsterdamse havengebied overstroomt is klein, maar nooit helemaal uit te sluiten. En als het gebeurt, dan zijn de gevolgen zeer groot. Vitale voorzieningen voor de stad en de regio, zoals de stroomvoorziening, het warmtenet en de telecom, vallen onmiddellijk uit. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam namen daarom het initiatief voor een adaptatiestrategie voor het gebied.

Westpoort - afbeelding doorsnede Westpoort

 

Wij hebben de afgelopen jaren de mogelijkheden verkend om het Westelijk Havengebied van Amsterdam (Westpoort) zo robuust mogelijk in te richten. Wat kunnen we doen om de schade en gevolgen door een overstroming zoveel mogelijk te beperken? De uitkomst is de adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort met concrete acties en de daarvoor verantwoordelijke partijen. Hoewel de strategie als de gehanteerde methodiek is ontwikkeld voor Westpoort, zijn ze zeker bruikbaar in andere gebieden en op andere schaalniveaus.

De strategie is inmiddels door alle partijen ondertekend. De volgende stap is dat de betrokken partijen de strategie ook echt tot uitvoering brengen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Lees meer over het project Waterbestendig Westpoort op onze projectpagina. De adaptatiestrategie is te lezen op onze Issuu-pagina.

  • Veerle Simons
  • november 2017