DebatMaak Ruimte – PlanDag 2015

203_afbeelding vlieger

Vandaag zullen Jeroen Saris (De Stad BV) en Jaap Modder (Brainville) deelnemen aan de PlanDag 2015 in Leuven namens Het Zuidelijk Perspectief. Het Zuidelijk Perspectief is een vernieuwende blik op het ontwerpen van en investeren in de competitieve kwaliteit van metropoolregio’s in Nederland. Samen met Jaap en Jeroen voert MUST het ontwerpend onderzoek van Het Zuidelijk Perspectief uit.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015

ActueelNoordzeekanaalgebied

192_afbeeldingen05

De studie van MUST en Witteveen+Bos uit 2013 naar de waterbestendigheid van de Amsterdamse haven blijft actueel. In de studie is in beeld gebracht hoe ingespeeld kan worden op (de mogelijke effecten van) een overstroming.

De Visie Noordzeekanaal 2040 besteedt aandacht aan deze studie in haar laatste journaal. Daarnaast aandacht voor de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn waarvoor wij de vormgeving van het startdocument hebben verzorgd.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015

"Wij werken graag op plekken waar je op een achternamiddag heen kan rijden om te zien hoe de boel eruitziet als het regent."

MUST in aprilnummer Blauwe Kamer

  • Wouter Veldhuis
  • mei 2015