UpdateEerste paal Zuidblok Stadionplein

Zuidblok_Stadionplein_Vink_Bouw_(2)_1400_740_60_s_c1Op 26 mei 2015 is de eerste paal geslagen voor het Zuidblok op het Amsterdamse Stadionplein. Het hotel en culinair centrum is ontworpen door Hans Kollhoff Architekten. MUST is als supervisor mede verantwoordelijk voor de selectie van dit ontwerp. Klik hier voor meer informatie over de vernieuwing van het Stadionplein.

  • Wouter Veldhuis
  • mei 2015

DebatMaak Ruimte – PlanDag 2015

203_afbeelding vlieger

Vandaag zullen Jeroen Saris (De Stad BV) en Jaap Modder (Brainville) deelnemen aan de PlanDag 2015 in Leuven namens Het Zuidelijk Perspectief. Het Zuidelijk Perspectief is een vernieuwende blik op het ontwerpen van en investeren in de competitieve kwaliteit van metropoolregio’s in Nederland. Samen met Jaap en Jeroen voert MUST het ontwerpend onderzoek van Het Zuidelijk Perspectief uit.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015

ActueelNoordzeekanaalgebied

192_afbeeldingen05

De studie van MUST en Witteveen+Bos uit 2013 naar de waterbestendigheid van de Amsterdamse haven blijft actueel. In de studie is in beeld gebracht hoe ingespeeld kan worden op (de mogelijke effecten van) een overstroming.

De Visie Noordzeekanaal 2040 besteedt aandacht aan deze studie in haar laatste journaal. Daarnaast aandacht voor de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn waarvoor wij de vormgeving van het startdocument hebben verzorgd.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015