OpinieLaat stadsregio BTW heffen over lokale meerwaarde

Laat stadsregio BTW heffen over lokale meerwaarde

In de Volkskrant pleiten Wouter Veldhuis, Jeroen Saris en Jaap Modder in een opiniestuk voor het verschuiven van de BTW-heffing naar de stadsregio. Om het economisch vermogen van een regio te verbeteren, moet omzetbelasting worden geheven over lokale meerwaarde. Jeroen Saris, Jaap Modder en Wouter Veldhuis vormen samen het team Zuidelijk Perspectief, een andere kijk op Nederland als metropool.

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015

Start bouw ‘Binnentuinen van Noord’

Start bouw ‘Binnentuinen van Noord’

De bouw van fase 1 van de ‘Binnentuinen van Noord’ is gestart. Dit nieuwbouwproject in Amsterdam-Noord is onderdeel van het door ons gemaakte stedenbouwkundig plan Breehorngebied. Het plan voorziet in eengezinswoningen met eigen tuin rondom een collectieve binnentuin. Fase 2 is nu in verkoop.

  • Sebastian van Berkel
  • december 2014

Minister Schultz hakt laatste knoop Ring Utrecht door

Minister Schultz hakt laatste knoop Ring Utrecht door

In juni 2014 is de Voorkeursvariant voor de aanpak van Ring Utrecht vastgesteld. Voor het Knooppunt Rijnsweerd moesten echter nog een aantal alternatieven onderzocht worden. Na een uitgebreide verkenning en beoordeling, met medewerking van MUST, heeft de Minister vorige week ook voor dit knooppunt een voorkeursvariant vastgesteld. Deze variant is door het minimale ruimtebeslag en de afwaardering van een gedeelte van de A28 het best te integreren in de stedelijke structuur van Rijnsweerd en de Uithof. Voor meer informatie: www.ikgaverder.nl

  • Veerle Simons
  • december 2014