ActueelNoordzeekanaalgebied

192_afbeeldingen05

De studie van MUST en Witteveen+Bos uit 2013 naar de waterbestendigheid van de Amsterdamse haven blijft actueel. In de studie is in beeld gebracht hoe ingespeeld kan worden op (de mogelijke effecten van) een overstroming.

De Visie Noordzeekanaal 2040 besteedt aandacht aan deze studie in haar laatste journaal. Daarnaast aandacht voor de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn waarvoor wij de vormgeving van het startdocument hebben verzorgd.

  • Sebastian van Berkel
  • mei 2015