nieuw projectOnderzoek ontwikkelpotentie Willems-as Rotterdam

Luchtfoto van de Willemsbrug en Willems-As in Rotterdam.

Wij zijn weer bezig met een mooi nieuw project. Voor de gemeente Rotterdam doen wij een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke effecten van verschillende verkeerskundige ingrepen langs de Willems-as. Deze as loopt van de Willemsbrug tussen knooppunt Blaak en de “stadiondriehoek”,  Wij werken hierbij samen met Christiaan Kwantes van Goudappel Coffeng.

Om verder te kunnen groeien heeft Rotterdam meer verkeer- en vervoerscapaciteit nodig. Dit geldt vooral voor de oeververbindingen over de Maas. Op de Willemsbrug is in theorie nog ruimte voor groei. Aan ons de taak om te onderzoeken hoe we door verkeerskundige ingrepen deze capaciteit beter kunnen benutten en welke kansen deze ingrepen bieden voor nieuwe ruimtelijk-programmatische ontwikkelingen langs de Willems-as.

Naast kernteamoverleggen vinden er 6 werkateliers plaats, waarbij we met verschillende groepen één thema uitdiepen. Uiteindelijk presenteren wij de resultaten in een rapport dat de gemeente kan gebruiken als naslagwerk en als opstap in een breder planproces. Wij kijken er naar uit om met dit prachtige project aan de slag te gaan!

Foto: Michiel Verbeek 

  • Veerle Simons
  • juni 2017