nieuwsNieuw project: MIRT onderzoek Metropoolregio Utrecht

Foto van Utrecht e.o. in het kader van het MIRT onderzoek Metropoolregio Utrecht

Wij zijn ontzettend trots op deze nieuwe opdracht. Samen met Twynstra Gudde, Move Mobility, Sweco en Decisio werken wij de komende tijd aan een MIRT onderzoek voor de Metropoolregio Utrecht. Een uitdaging waar we heel veel zin in hebben.

Centraal in het MIRT Onderzoek staat de mogelijke ruimtelijke impact van de regionale groei. Want de kernwaarden van de Metropoolregio Utrecht zijn groen, gezond en slim. Maar deze lijken op gespannen voet te staan met de te verwachten demografische en economische groei.

Daarnaast kijken we ook naar het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak. Want de Metropoolregio in wording bestaat bij de gratie van meerdere gemeenten.  Een interessante en uitdagende opdracht dus!

Het MIRT onderzoek is niet onze eerste opdracht in de regio Utrecht. Zo werkten we eerder aan de Ring Utrecht en de ruimtelijk-economische koers U10.

  • Veerle Simons
  • februari 2019