nieuwsNieuw project: Atlas Regio Twente

Foto van de Regiodag in het kader van Atlas Regio TwenteWe maken niet alleen voor regio Zwolle een atlas. Ook Twente heeft aan ons gevraagd of we het verhaal van hun regio in een atlas kunnen vertalen. En daar zeggen we natuurlijk geen ‘nee’ tegen.

De regio Twente bestaat uit veertien gemeenten die met elkaar samenwerken. Het is een regio met een levendige cultuur, een sterke technische sector, verschillende leefmilieus, bekende streekproducten en een nauwe verbinding met Duitsland. Een interessante regio dus.

Deze verscheidenheid vatten we in verschillende themakaarten die samen de atlas vormen. Recentelijk hebben we onze eerste bevindingen gepresenteerd tijdens de Regiodag. Met de input die we daar hebben ontvangen, gaan we nu weer aan de slag!

To be continued…

  • Sebastian van Berkel
  • februari 2019