Must start een ontwerpend-onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied.

Must start in september 2021 samen met Gemeente Rotterdam een ontwerpend-onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied.

We onderzoeken de verstedelijkings- en klimaatdoelen in relatie tot stijgende waterstanden in de Rotterdamse buitendijkse gebieden (scope tot 2100). Houden we het water juist buiten de deur of kunnen we hier leven met het water? Hoe kunnen gebiedsdelen wel of niet beschermen tegen hoogwater? Stel dat het water spreekt?

In dit onderzoek relateren we ons tot de inbreng van gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs om zo te komen tot 4 wenkende scenario’s met bouwstenen. Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie stimuleert dit onderzoek via De oproep Vitale steden en dorpen #1.

  • Ziega van den Berk
  • augustus 2021