nieuwsMUST inspireert tijdens Springtij

Tijdens het duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling gaat collega Ziega van den Berk deelnemers inspireren in de deelsessie not in my infinity pool. In deze sessie kijkt zij samen met de aanwezigen hoe we om moeten gaan met alle claims die gelegd worden op de Noordzee en de steeds schaarser wordende ruimte.

Als mensen zien en beleven we de zee vanaf het land. Vanuit dat perspectief lijkt de zee een onuitputtelijke bron van mogelijkheden. Maar, net als op het land, worden hier ook steeds meer claims gelegd op de beschikbare ruimte en zijn de ambities in relatie tot de energietransitie, veilig en gebruik van grondstoffen groot.

Hoe kunnen we de vruchten plukken van wat de zee te bieden heeft en tegelijkertijd alle belangen daarin meenemen? Hoe kunnen we op nieuwe manieren gebruik combineren en daarin nieuwe samenwerkingen vinden?

Tijdens de sessie ervaren deelnemers hoe de ruimte in de zee voelt en op een speelse manier, in een steeds complexere setting, zoeken zij naar de optimalisatie van dit zeeschap.

Springtij Forum 2022 is van woensdag 21 t/m vrijdag 23 september op Terschelling. Voor meer informatie over Springtij, water en zee zie https://www.springtij.nu/water-zee/.

 

 

  • Wouter Veldhuis
  • september 2022