nieuwsMUST in ‘Kracht van Regionaal Ontwerp’

Foto van het boek Kracht van Regionaal OntwerpHet boek Kracht van Regionaal Ontwerp laat zien hoe de Provincie Zuid-Holland de afgelopen 25 jaar is omgegaan met regionaal ontwerp. Welke aanpak is er gevolgd, welke processen zijn er doorlopen en hoe is dat ervaren bij de direct betrokkenen?

Sommige opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Daarvoor is een regionaal ontwerp nodig. En dat brengt nieuwe vragen met zich mee, want over grenzen heen kijken betekent ook meer perspectieven, partijen en belangen. Het boek Kracht van Regionaal Ontwerp geeft een kijkje achter de schermen. Het bespreekt de valkuilen en leermomenten. Hierbij komen onder meer de kenmerkende projecten in Zuid-Holland aan bod: Stedenbaan, Kustzone en de A4-corridor.

MUST

MUST leverde ook een bijdrage. Twee kaarten van ons project Hybrid Landscapes zijn in het boek opgenomen. Door ze naast elkaar te zetten is goed te zien hoe snel de Randstad is verstedelijkt tussen 1950 en 2010. De steden in Zuid-Holland zijn sterk uitgebreid. De infrastructuur is meegegroeid, evenals een heel scala aan werklandschappen.

Te koop

Het boek Kracht van Regionaal Ontwerp is nu te koop bij onder andere Bruna en Libris.

  • Veerle Simons
  • mei 2018