nieuwsMooi artikel in TC Tubantia over Oost Boswinkel

©MUST Foto van de maquette voor Oost Boswinkel. Deze foto stond ook in het artikel van TC Tubantia. Een mooi artikel in TC Tubantia over ons stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Oost Boswinkel in Enschede: Artikel TC Tubantia – Oost Boswinkel

Het artikel verscheen naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het participatietraject wat de afgelopen maanden heeft gelopen. Tijdens de laatste bijeenkomst, op dinsdag 17 april, lichtte collega Pieter Jannink het ontwerp toe en konden aanwezigen naar de maquette van de nieuwe wijk kijken.

De maquette staat nu in het wijkkantoor van Ons Huis aan de Groningenstraat 80 in Enschede. Daar is hij van maandag t/m woensdag tussen 9.00 – 11.00 te bewonderen.

Het plan gaat nu het besluitvormingstraject in. Begin 2019 moet er goedkeuring zijn en wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Naar verwachting worden de eerste woningen eind 2023 opgeleverd.

  • Veerle Simons
  • april 2018