MUST 20 jaar1999 – NL omstreeks 2000

klein filmpje om het jubileum van MUST te vieren

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 1999 werkten wij aan een geavanceerde manier van cartografie; op basis van actuele satellietbeelden. De kaarten werden gebruikt voor de Vijfde Nota voor ruimtelijke ordening. Wij presenteren: ‘Nederland omstreeks 2000’

‘Dit project betekende een aardverschuiving in de cartografie van Nederland’
Wouter Veldhuis

Voor de ‘Vijfde Nota’ voor ruimtelijke ordening (2000) werd door ons een nieuwe en geavanceerde manier van cartografie geïntroduceerd. Hierbij maakten we gebruik van Remote Sensing, in ons geval actuele satellietbeelden. Dit maakte objectieve, snelle en precieze klassering van de morfologische situatie van Nederland omstreeks het jaar 2000 mogelijk. Het resultaat was een eerste stap binnen een proces dat inzicht verschafte in de ruimtelijke dynamiek van het land en het meer toegankelijk maken hiervan voor het publiek. Een aardverschuiving in de wereld van de cartografie van Nederland!

Voor de ‘Vijfde Nota’ werd de morfologie van Nederland ten behoeve van de basiskaarten opgesplitst in drie lagen: ondergrond, netwerk en occupatie.

Enkele kaarten uit ons project uit 1999: NL omstreeks 2000V.l.n.r.: ondergrond | netwerken | occupatie

Ondergrond

Deze kaart toont de natuurlijke condities waarbinnen verschillende transformatieprocessen plaatsvonden. De meest dominante morfologisch aspecten in Nederland zijn het watersysteem en het (micro-) reliëf. De kaart van de ondergrond verbeeld de aflopende hoogte van het Zuidoosten naar de Noordzee. Het gebied beneden NAP en de riviervalleien worden zichtbaar. De kaart toont goed het afwisselend karakter van de Nederlandse waterstructuur.

Netwerk

Deze kaart toont de infrastructurele condities van Nederland. Omdat het naast de fysiek zichtbare infrastructuur ook belangrijk is de onzichtbare netwerken te tonen, laat de kaart snelwegen, railverbindingen en waterwegen en hun stations zien, maar ook pijpleidingen, zeewegen en vliegroutes. Het beeld van de netwerkkaart wordt bepaald door een diffuus systeem van lijnen en knopen. De afbeelding van de onzichtbare netwerken vervaagt de grens tussen land en zee. Amsterdam en Brussel worden als internet knooppunten aangegeven.

Occupatie

De laag occupatie toont de fysieke patronen die ontstaan door menselijk gebruik van het landschap. Naast steden en dorpen toont de invloed van de mens zich juist ook in de vergaande ontginning van het land. De kaart maakt onderscheid tussen bebouwing/verharding, bos, landbouw en grasland. Het stedelijk gebied en bosland hebben een donkere toon, terwijl open gras en bouwland in een lichte kleur weergegeven zijn. In het uiteindelijk beeld is de mate van menging tussen de donkere en lichte kleuren een indicatie voor de schaal van het landschap.

Cartografie is ook nu nog een van onze zes speerpunten. Nieuwsgierig? Kijk hier voor een kleine greep uit onze cartografie projecten.

  • Veerle Simons
  • juli 2017