Supervisie Stadionplein | Amsterdam

Het Stadionplein is een fantastische plek. Bij een belangrijke toegangsweg en tegenover het Olympisch Stadion. In een omgeving die de komende jaren nog volop in beweging is met herbestemming van het zuidelijke Citroengebouw en de verdere ontwikkeling van de zogenaamde sportas. Tot 2013 was het plein echter een parkeerterrein zonder uitstraling.

Supervisie

MUST werd door de gemeente Amsterdam aangesteld als supervisor om de ontwerpkwaliteit voor de ontwikkeling van het Stadionplein te bewaken. Als supervisor adviseerden wij de betrokken architecten tijdens het ontwerpproces en ondersteunden wij hen in het overleg met de Welstandscommissie. Vijf aspecten waren hierbij belangrijk:

 1. 1. Ontwerpkwaliteit van de afzonderlijke bouwvolumes
 2. 2. Goede afstemming met het ontwerp van de openbare ruimte
 3. 3. De kunstopdracht Stadionplein, in samenwerking met de Adviescommissie voor de Kunst
 4. 4. De afstemming tussen de bouwvolumes binnen het stedenbouwkundig plan Stadionplein
 5. 5. Afstemming op de gebouwde omgeving

 

Herinrichting

Inmiddels heeft het plein een gedaanteverwisseling ondergaan. Door de bouw van twee grote bouwvolumes, het Noordblok en het Zuidblok, de restauratie van de voormalige kassahuisjes van de Olympische Spelen 1928 en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Inmiddels is er ruimte voor wonen, winkelen en recreatie. Er zijn woningen, winkels, horeca, een hotel en een zogenaamde Culina Experience. De parkeerplekken zijn verhuisd naar twee ondergronds parkeergarages. Het is een plek geworden waar buurtbewoners samenkomen, kinderen spelen en stadgenoten op het terras zitten.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
Rol
 • Supervisor
  Periode
 • 2013-2016
  Opdrachtgever
 • Gemeente Amsterdam

Meer Projecten