Rotterdam Vooruit

Bereikbaarheid van de Rotterdamse regio

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio moet in 2040 ingrijpend verbeterd zijn. Daarbij gaat het niet alleen om oplossingen voor de huidige problemen, maar moet ook rekening worden gehouden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De centrale vraag is dus welke ruimtelijke ontwikkeling gewenst is in 2040 en hoe deze samenhangt met investeringen in infrastructuur. De MIRT-verkenning ‘Rotterdam Vooruit’ zoekt naar mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek van de Ruit van Rotterdam. 

Werkveld
 • Infrastructuur
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies
  Periode
 • 2009
  Opdrachtgever
 • Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam

Meer Projecten