Havenkom Nijkerk

Ondernemen, wonen, recreëren

In de meeste Nederlandse steden is een strikte scheiding aangebracht tussen stad en bedrijventerrein. In de binnenstad van Nijkerk niet. De Havenkom Nijkerk is een plek waar de binnenstad van Nijkerk en de bedrijvigheid overlappen. Grote bedrijven als ABZ diervoeding, tankbouw Rootselaar, zuivelfabriek Arla en dropfabrikant Festivaldi delen de ruimte met kleinere ondernemers zoals juristen, IT-bedrijven, creatieve ondernemers en kringloopwinkels en een enkel woonhuis.

Havenkom Nijkerk is echter ook een gebied waar continu veranderingen plaatsvinden. Bedrijven groeien, fabriekscomplexen worden gesloopt, gebouwen komen leeg te staan, nieuwe ondernemingen worden opgezet. Om grip te krijgen op de ontwikkeling van het gebied heeft MUST, in samenwerking met de gemeente Nijkerk en verschillende partijen die actief zijn in de Havenkom Nijkerk, een Ontwikkelingsvisie voor dit gebied gemaakt.

In de Ontwikkelingsvisie worden verschillende maatregelen en projecten voorgesteld om het bedrijventerrein goed te verbinden met de openbare ruimten van de stad, zodat een gemengd binnenstedelijk milieu ontstaat. Zo kunnen de oevers aantrekkelijker worden gemaakt, kan de oostzijde van de Arkervaart verder worden ontwikkeld en zou er een tweede plein gemaakt moeten worden aan de oostzijde van de Havenkom. Daarnaast is er ruimte voor woningen. Aan de oostzijde ligt het accent op een gevarieerd woonmilieu aansluitend op de aangrenzende woonbuurten. Hoe noordelijker, hoe meer mogelijkheden er zijn om wonen te mengen met kleinschalige bedrijvigheid. Stap voor stap wordt de havenkom zo een plek die hoort bij de binnenstad van Nijkerk.

 

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
 • Water
Rol
 • Ontwerper
 • Procesbegeleider
  Periode
 • 2014-2016
  Opdrachtgever
 • Gemeente Nijkerk

Meer Projecten