Boxteler Bahn, Nord-Ost Brabant

Nieuw leven voor oude spoorlijn

Het Duits Lijntje is een voormalige spoorlijn die loopt van Boxtel naar Wesel (Duitsland). Het hoogtepunt van de spoorlijn lag tussen haar oprichting in 1873 en ca. 1910. In deze periode was het goederen- en personenverkeer van betekenis als onderdeel van de internationale verbinding tussen Londen en Berlijn en verder oostwaarts richting Vladivostok. In 1950 werd de lijn voor personenvervoer gesloten en in 2004 eindigde ook het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk van Boxtel tot Veghel. Op een groot deel van het tracé zijn de sporen inmiddels volledig verwijderd. Ogenschijnlijk is de rol van het Duits Lijntje als belangrijke oost-westverbinding hiermee uitgespeeld.

Ambities
De regio Noordoost-Brabant heeft echter de ambitie om meerdere regionale gebiedsopgaven met elkaar te verbinden. Zij ziet hierin een grote rol weggelegd voor het Duits Lijntje. Zo kan de voormalige spoorlijn samenhang brengen tussen opgaven die in haar omgeving liggen en de regionale identiteit versterken.

Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie
MUST werkte deze ambities uit in een Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie; ‚Het Duits Lijntje verbindt‚. Hierin brengen wij in beeld op welke wijze samenhang gebracht en verbindingen gelegd kunnen worden tussen regionale gebiedsopgaven binnen Noord-Oost Brabant maar ook richting Limburg en Duitsland. Daarnaast onderzochten wij welke rol het tracé van de voormalige spoorverbinding daarin kan spelen. De visie laat zien dat het Duits Lijntje en haar nabije omgeving wederom een belangrijke rol kunnen spelen in het onderling verbinden van gebieden. Fysiek maar ook economisch en sociaal gezien. Bijvoorbeeld door een doorgaande fietsverbinding van oost naar west via het tracé van de voormalige spoorlijn te realiseren.

Handvaten
De ontwikkelingsvisie is geen blauwdruk of een te volgen stappenplan. Het formuleert principes voor ontwikkelingen en oppert mogelijkheden voor een te volgen traject. Het is een oproep aan de deelnemende partijen om bij ontwikkelingen op of in de nabijheid van het Duits Lijntje, rekening te houden met de aangereikte handvaten. Inmiddels hebben de deelnemende gemeenten het voorgestelde plan omarmt. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een fietspad op het traject te realiseren.

Arbeitsfeld
 • Raum und Mobilität
 • Regionale Entwicklung
Tätigkeit
 • Planen
 • Moderieren
  Produkt
 • Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie
  Zeitraum
 • 2016
  Auftraggeber
 • De samenwerkende gemeenten: Boxtel, Veghel, Schijndel, Uden, Landerd, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer en Gennep.

Meer Projecten