nieuwsVolgende stap voor Havenkom Nijkerk

Havenkom Nijkerk

Een mooie ontwikkeling in Nijkerk! Afgelopen maand ondertekenden wethouder Wim van Veelen en Rootselaar BV een overeenkomst die de transformatie van de Havenkom een stapje dichterbij brengt. Het akkoord geeft de gemeente de kans om te (laten) onderzoeken of in het oostelijk deel van de Havenkom een invulling van wonen en werken mogelijk is.

Al in 2011 sprak de gemeente de wens uit om van de Havenkom een gemend gebied te maken, waar mensen werken, wonen en recreëren. MUST maakte in opdracht van de gemeente Nijkerk en verschillende partijen die actief zijn in de Havenkom een Ontwikkelingsvisie voor het gebied. Wij stelden voor om klein te beginnen. Met bijvoorbeeld tijdelijke evenementen, het plaatsen van aantrekkelijk meubilair en sfeervolle verlichting. Kleine stapjes, grote effecten.

Op de lange termijn staan grote plannen op stapel. Bijvoorbeeld een tweede plein aan de oostzijde van de Havenkom. Woningen, zodat een gemengd stedelijk milieu ontstaat. En meer bedrijvigheid, horeca en detailhandel. Maar alles geleidelijk. Het gebied is té groot om in één keer te ontwikkelen.

En nu is een eerste stap gezet! Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst van Havenkom Nijkerk. Meer informatie is te vinden in dit krantenartikel. Of bekijk onze projectpagina.

  • Veerle Simons
  • oktober 2016