nieuw projectVernieuwing Boswinkel Oost in Enschede

Samen met woningbouwcorporatie Ons Huis  en de gemeente Enschede werken wij de komende tijd aan de vernieuwing van Boswinkel Oost. Door middel van een participatietraject met bewoners en belanghebbenden werken we toe naar een breed gedragen stedenbouwkundig ontwerp. 

©MUST Tekening waar de ligging van Boswinkel Oost op staat aangegeven.

Boswinkel Oost is gebouwd eind jaren ’50, begin jaren ’60 en opgebouwd uit zogenaamde stempels van portiekflats en laagbouwwoningen. Daartussen is veel groen aanwezig. Ons Huis wil de bestaande bebouwing vervangen door nieuwe, duurzame woningen. Dit biedt meteen de kans om de wijk beter aan te sluiten op het wijkwinkelcentrum. Ook kan de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden, zodat het voldoet aan de huidige wensen en kwaliteitseisen.

Een prachtige uitdaging, waar we vol enthousiasme mee aan de slag gaan!

  • Pieter Jannink
  • november 2017