nieuwsTussenpresentatie project Rijk & Wijk

©MUST Plaatje gemeente Apeldoorn, voor project Rijk & Wijk

Met het project Rijk & Wijk – Circulair verkent het Rijk hoe (stedenbouwkundig) ontwerp en circulaire economie samenhangen en elkaar kunnen versterken. MUST doet in opdracht van het College van Rijksadviseurs een ontwerpend onderzoek in de wijk de Maten in Apeldoorn. Afgelopen week presenteerde Wouter de tussentijdse bevindingen in de vorm van vier scenario’s.

Deze scenario’s varieerden van ‘Koo-op’ (de openbare ruimte in coöperatief beheer), tot ‘De Maten Online’, waarbij bedrijven services kunnen aanbieden in of van de openbare ruimte waar je een abonnement op kunt nemen. De scenario’s leidden tot veel vragen en discussie over onder andere de rol van de gemeente en eigenaarschap in het domein van de openbare ruimte.

Wij werken hard door en presenteren binnenkort de definitieve uitkomsten. Nu al meer weten? Lees dan dit artikel.

  • Veerle Simons
  • december 2017