nieuwsNieuwe wijk Haven-Stad weer stap dichterbij

Foto van een vrachtschip op de plek waar de nieuwe wijk Haven-Stad moet verrijzen

Het Amsterdamse college van B&W heeft ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, MER-Haven-Stad en Nota van beantwoording. Dat betekent dat de komst van de nieuwe woonwijk Haven-Stad weer een stap dichterbij is gekomen. In deze opgave komen twee projecten samen waar wij aan hebben gewerkt: de Ruimtelijke Verkenning Havenstad en de Ruimtelijk Economische Verkenning ZaanIJ

Als ook de gemeenteraad instemt met het plan, dan worden aan de westzijde van de stad 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd. Zowel ten zuiden als ten noorden van het IJ. Ook op plekken waar nu nog industrie is. De bedoeling is dat een groot aantal van de huidige bedrijven blijft voortbestaan in de nieuwe woonwijk. Zo ontstaat een gebied waar mensen kunnen wonen en werken met alle voorzieningen op fietsafstand en met een rauw industrieel randje.

Ben je benieuwd naar het project Haven-Stad? De gemeente Amsterdam heeft een persbericht geschreven n.a.v. het besluit van het college. AT5 heeft een uitgebreide website over het project die wordt aangevuld met het laatste nieuws.

  • Veerle Simons
  • december 2017