AdviesStop geforceerd mengen van mensen

ongedeeldestad-550x342Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerden Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI) na onderzoek in 2014. De vraag is: wanneer is er sprake van geforceerd mengen? En hoe kan ongeforceerde menging bijdragen aan een rechtvaardige stad die toegankelijk is voor alle bewoners?

Stad-Forum analyseerde een aantal gemengde woningbouw-projecten en hield een expertmeeting met architecten, corporatiemedewerkers, raadsleden en universitair onderzoekers. Onderstaand de oproepen:

Gebouwen
Stop met menging binnen gebouwen en blokken. Talloze onderzoeken en praktijkvoorbeelden tonen aan dat homogene blokken in heterogene wijken de beste kansen bieden, voor alle Amsterdammers.

Openbare ruimte
Stimuleer menging in de openbare ruimte. Breng diversiteit aan in het programma in de verschillende wijken. Focus daarbij niet alleen op economische rijkdom in een gebied, maar kijk vooral ook naar de culturele rijkdom van een wijk.

Amsterdamse traditie
Koester de Amsterdamse traditie dat ook sociale woningbouw er chique uitziet. Sinds de Amsterdamse School is de stad vormgegeven met trotse sociale woningbouw die niet onderdoet voor de verschijningsvorm van veel duurdere woningen. Armoedige sociale woningbouw leidt tot aanzienlijke imagoschade van een buurt en uiteindelijk tot stigmatisering.

Balans
Vind balans tussen eigenaars en huurders, mensen die zich binden aan een buurt en passanten die slechts kort in een buurt wonen. Vooral de huidige grootschalige inzet op huurwoningen in de vrije sector en studentenwoningen trekken mensen aan met een veel kortere woonduur die zich minder binden aan een plek of een complex. Op plekken waar teveel van dit soort woningen gerealiseerd worden kan dit een ontwrichtende werking hebben op de sociale samenhang binnen een buurt.

Bron: Stad-Forum

  • Wouter Veldhuis
  • april 2015