Ontwerpend onderzoekResultaten onderzoek Esch Water Speaks gepresenteerd aan Deltaprogramma

Stel het water centraal binnen stedelijke ontwikkeling en durf ver vooruit te kijken. Dit zijn twee uitkomsten van onze studie Esch Water Speaks, die wij hebben gepresenteerd aan het Deltaprogramma.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft MUST zich verdiept in wat er kan ontstaan als het water een duidelijkere stem krijgt binnen stedelijke ontwikkelingen. Centraal in ons ontwerpend onderzoek stond het buitendijks gebied De Esch in Rotterdam. Wij wilden weten wat de unieke transformatiekansen zijn van dit gebied, als we rekening houden met het feit dat hoge waterstanden steeds vaker (gaan) voorkomen.

In meerdere ontwerpsessies onderzochten we met tal van stakeholders en vrijdenkers thema’s als waterveiligheid, klimaat, erfgoed en verstedelijkingsopgaven. We bekeken de thema’s in samenhang met elkaar en op de schaal van het gebied én de regionale Delta. De uitkomst van ons onderzoek zijn drie wenkende perspectieven (scope 2200), die Rotterdam de kans geven een estuarium gidsstad te blijven.

We mochten de studie en resultaten toelichten tijdens een bijeenkomst van het Deltaprogramma. Daar werd het belang van ontwerpend onderzoek als middel in dergelijke complexe vraagstukken erkend.

Deze studie is mogelijk gemaakt door financiering van het Stimuleringsfonds. Het maakt deel uit van de voucheraanvraag Vitale Steden en Dorpen. Nieuwsgierig naar het hele onderzoek en de uitkomsten? Bekijk hier online het rapport. En lees het artikel op Deltanieuws.

 

  • Freek van Riet
  • maart 2022