stellingMeer aandacht voor bedrijven in woon-werkwijken

Foto van de presentatie woon-werkwijken“Woon-werkwijken en productieve wijken worden vaak verbeeld vanuit het perspectief van de woonconsument. Hierdoor schiet je je als stad én regio in je eigen voet.” Dit was een van de stellingen die collega Sebastian van Berkel op tafel legde tijdens zijn key note presentatie voor de collegesessie van de gemeente Rotterdam.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam organiseert periodiek een zogenaamde Collegesessie. Deze sessies zijn bedoeld om elkaar te informeren en inspireren op specifieke thema’s. Afgelopen vrijdag stond het thema economische gebiedsontwikkeling centraal. Hierbij kwamen vragen aan de orde als: ‘Wat voor soort bedrijven hebben ruimte nodig in de stad?’, ‘Hoe zorg je voor een goede integrale afweging, ook als woningbouw de komende jaren topprioriteit is?’ en ‘Hoe kan Rotterdam invulling geven aan de ambitie uit de Omgevingsvisie om ook in 2040 een inclusieve woon-werkstad te zijn voor alle opleidingsniveaus?’.

De presentatie van Sebastian over woon-werkwijken was o.a. gebaseerd op het nog steeds actuele onderzoek dat MUST heeft uitgevoerd in 2019 voor ORAM – Ondernemend Amsterdam: Werken aan een Nieuw Amsterdam: verdichtingsstrategie voor een productieve stad.

  • Sebastian van Berkel
  • maart 2022