Pieter slaat een nieuwe weg in

Het is tijd van verandering. Ook bij MUST. Per 1 januari 2023 is Pieter Jannink gestopt als mede-eigenaar van MUST. De komende tijd zal hij zich richten op verschillende nieuwe rollen als ontwerper van de ruimte van Nederland. Met de aanleg van het Boetelerbos realiseert hij samen met Helga van der Haagen een nieuw biodivers voedsellandschap in Salland. Daarnaast zal Pieter met de gemeente Enschede werken aan de ruimtelijke uitdagingen waar de stad en regio de komende decennia voor staan.

In 1997 was Pieter samen met Robert Broesi, Alies Rommerts en Wouter Veldhuis één van de oprichters van MUST stedebouw. Met trots kijken wij terug op 25 jaar bureaugeschiedenis. Het was een periode waarin MUST diverse onontgonnen gebieden van ons vakgebied heeft verkend en prachtige ontdekkingen heeft gedaan. Als zelfstandig stedebouwkundige zet Pieter deze ontdekkingsreis voort wat ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe samenwerkingen met de MUST-teams in Amsterdam en Köln.

Vanaf 1 januari 2023 zijn Sebastian van Berkel en Wouter Veldhuis verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van MUST in Amsterdam. Daarmee wordt de belangrijke sturende rol die Sebastian al lange tijd heeft nu ook formeel bekrachtigd. MUST zal de koers verder verleggen. De kennis en ervaring zal radicaler ingezet worden op het realiseren van een rechtvaardige leefomgeving: het maken van plekken waar het welzijn voor planten, dieren en mensen voorop staat. Wat blijft is de precieze blik, de persoonlijke benadering en het vermogen te verbinden.

  • Wouter Veldhuis
  • januari 2023