nieuwsMUST op de IABR 2018+2020 met project ‘Rijk en Wijk – Circulair’

Logo van de IABR 2018+2020

Ons project ‘Rijk en Wijk – Circulair‘ is geselecteerd voor de IABR 2018+2020. Het hangt in de tentoonstelling ‘The Missing Link‘ bij de onderzoekslijn (Re)productieve stad. In ons project laten wij zien dat er ook kansen liggen voor verduurzaming in de vernieuwingsopgave van de naoorlogse woonwijken: de openbare ruimte als circulair verdienmodel. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld.

De IABR 2018+2020 opent op zaterdag 2 juni in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied. Het vormt het eerste deel van het biennale-tweeluik IABR 2018+2020 –THE MISSING LINK. De tentoonstelling is te zien op de bovenverdieping van het HAKA-gebouw. Hier wordt het thema The Missing Link behandeld in vijf opeenvolgende stappen, in evenzoveel zalen. Met als centrale vraag: hoe kunnen ontwerpers effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om dat dan ook te doen, wat is die missing link?

Ons project laat zien welke kansen er liggen voor meer circulariteit in een vernieuwingsopgave van de openbare ruimte in een naoorlogse woonwijk. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld. Voor deze wijk hebben wij verschillende scenario’s uitgewerkt waarin door een circulaire bril naar afval, water, mobiliteit, energie en openbaar groen is gekeken. De scenario’s verschillen in mate van collectieve of private en snelle of stapsgewijze aanpak. Zo ontstaan er vier zeer verschillende verhaallijnen met bijbehorende spelers en thema’s – alle met een ander eindbeeld voor de openbare ruimte in de wijk. Deze verhaallijnen maken een goede discussie mogelijk over de concrete aanpak van De Maten. Ze kunnen daarnaast vertaald worden naar andere wijken in Nederland, om ook daar circulariteit centraal te kunnen stellen in toekomstige herstructureringsopgaven.

De tentoonstelling ‘The Missing Link’ is te zien van 2 juni t/m 8 juli. Daarnaast vindt op woensdag 20 juni een werksessie plaats over de (Re)productieve stad. Deze werksessie wordt gemodereerd door Joachim Declerck, co-curator van deze dubbeleditie IABR2018+2020 – THE MISSING LINK. Meer informatie op de website van de IABR.

  • Veerle Simons
  • mei 2018