nieuwsMUST en Trancity lanceren project ‘De rechtvaardige stad’

Foto voor het project De rechtvaardige stad

MUST en Trancity gaan op zoek naar de rechtvaardige stad. Een plek waar het economisch belang van ruimte niet langer dominant is ten opzichte van het maatschappelijk belang. Waar het stedelijk leven voor iedereen toegankelijk is. Een stad die zorgt voor woonruimte, maatschappelijk vastgoed en publieke ruimte.

Met ons project willen we de maatschappelijke betekenis van stedenbouw weer leidend maken. Het herstellen van de balans tussen de economische en sociaal-culturele dynamiek bij het ruimtegebrek in de stad.

Het project bestaat uit twee delen. In de eerste fase reflecteren we op de huidige ontwikkelingen. We praten met deskundigen en belanghebbenden. Onze bevindingen beschrijven we in een breed te verspreiden Stadsessay. In de tweede fase gaan we op zoek naar strategieën en partijen om de maatschappelijke discussie weer leidend te maken bij ruimtelijke ontwikkeling. De uitkomsten van onze zoektocht delen we in een boek en publieke bijeenkomsten.

Twitter mee via #RechtvaardigeStad en volg het project op facebook, via MUST of Trancity. Meer informatie over het project vind je hier.

  • Veerle Simons
  • november 2017