MUST 20 jaar!2014 – Integral Planning and Design in the Delta (IPDD)

klein filmpje om het jubileum van MUST te vierenMUST was een van de initiërende partners van het ambitieuze wetenschappelijke onderzoek Integral Planning and Design in the Delta. Dit onderzoeksproject, geleid door de TU Delft, onderzocht een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden.

Wereldwijd zijn deltagebieden de plekken waar bevolkingsgroei, verstedelijking en economische ontwikkeling het meest explosief en grootschalig plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn het gebieden die in toenemende mate kwetsbaar zijn voor overstromingen en waar het milieu onder druk staat. In deze gebieden is behoefte aan planvormingsmethoden die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een dynamisch evenwicht tussen veiligheid, natuurwaarden, economische groei en kwaliteit van de leefomgeving.

Het onderzoek richtte zich vooral op het gebied van de Zuidwestelijke delta. Globaal gezien het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen en tussen de Noordzee en Dordrecht/Bergen op Zoom. Het is een gebied waar juist sprake is van planvorming op verschillende schaalniveaus en met verschillende tijdshorizonten. Het IPDD onderzoek had tot doel om nieuwe planvormingsmethoden te ontwikkelen. Deze moesten al deze verschillende projecten met verschillende doelen, verschillende actoren en verschillende tijdshorizonten met elkaar te verbinden.

Kaart van het onderzoek Integral Planning and Design in the Delta. Toekomstbeeld scenario STOOM.

MUST was niet alleen een van de initiërende partners, maar ook de trekker van het deelonderzoek lokale uitwerkingen. Daarnaast werkten we aan de deelonderzoeken retroperspectief en de internationale reflectie. Wie ons goed kent, ziet ons streven naar coalitie-stedenbouw vertaald naar een vernieuwde vorm van regionale planning.

Het boek dat verscheen naar aanleiding van het onderzoek is nog steeds te koop via bol.com. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Meer informatie over dit project vind je op onze projectpagina.

  • Veerle Simons
  • november 2017