nieuwsMUST bij netwerkbijeenkomst Ontwerp met Beleid

Deel van onze poster voor het project Kop van Noord-Holland.

Atelier X organiseerde in Caballero Fabriek de netwerkbijeenkomst Ontwerp met Beleid. MUST was uitgenodigd om een van de inspiratiesessies te leiden.

Tijdens de inspiratiesessie vertelden we over ons project Kop van Noord-Holland. Met vijftig verschillende experts, vier gemeenten, de provincie en het Rijk verkenden we de ambities van deze regio. Dit leverde vier scenario’s op voor 2040; ‘het Wilde Noordwesten’, ‘Kopland’, ‘Holland-Noord’ en ‘MRA Noordwest’. Aan de hand van deze scenario’s kunnen bestuurlijke keuzes genomen worden voor de regionale planvorming.

Tijdens de inspiratiesessie reageerden de deelnemers enthousiast op de inhoud en aanpak van ons project. Leuk om weer eens over een project te kunnen vertellen!

  • Sebastian van Berkel
  • juni 2019