IABRMetropoly

Op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam spelen wij meerdere malen Metropoly, een serious game over metropoolvorming in Nederland. In 3 sessies, één sessie voor iedere Nederlandse metropoolregio, stellen de spelers een serieuze investeringsagenda samen, die volgens hen de kenniseconomie van hun metropoolregio versterkt.

Het uitgangspunt: de drie metropoolregio’s Brainport Eindhoven, Rotterdam – Den Haag en Amsterdam beschikken ieder over een eigen belastinggebied om te investeren in de regio.
Het doel op korte termijn: het gezamenlijk aanscherpen, laden en testen van Metropoly.
Het doel op lange termijn: versnelling en verbetering in de besluitvorming, zodat beter ingespeeld kan worden op de behoeftes en uitdagingen binnen de metropolen.

De spelers zijn regionale bestuurders van de overheid, de culturele sectoren, kennisnetwerken en het bedrijfsleven. Na drie sessies volgt op 21 juni de presentatie en test van de eerste volwaardige versie van Metropoly tijdens een publieke debat tussen de drie metropolen.

 

Op de IABR spelen we het spel met genodigden, maar online is het spel beschikbaar voor iedereen. Voor meer informatie, spelregels en het spel, kijk op www.metropoly.nu.

In dit project werken wij samen met Jaap Modder, Jeroen Saris en Jan Brouwer. Het spel is ontwikkeld door Cigarbox

  • Veerle Simons
  • april 2016