PublicatieLimes Atlas nu online te lezen

Limes Atlas - kaart van de Limes op Europese schaal

Onze Limes Atlas uit 2005 is al een hele tijd uitverkocht. Maar er is goed nieuws voor de liefhebbers: het volledige boek is nu online in te zien via google books.

In 2005 verscheen de Limes Atlas. Hierin bundelden, ontsloten en verbeeldden wij de huidige kennis over de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De kern van de atlas wordt gevormd door de kaarten, die inzichtelijk maken hoe de Limes functioneerde; als systeem en als bewerking van morfologie van het landschap. In aanvulling hierop geven de studies van DaF architecten inzicht in de toepassing van de architectuur van de Romeinen op het Nederlandse grondgebied. De beeldende kern van de atlas wordt ingeleid door een aantal opstellen van Jos Bazelmans, Tom Bloemers en Bernard Colenbrander.

Wil je meer weten over dit project? Verdere informatie vind je op onze site.

Een goede manier om meer te weten te komen over de noordgrens van het Romeinse Rijk is te kijken op de website van Stichting Romeinse Limes. De site vind je hier.

  • Veerle Simons
  • juli 2016