In het nieuwsHoe veilig is het Westelijk Havengebied?

Wat zijn de gevolgen als het Westelijk Havengebied overstroomt voor zowel het gebied zelf als de regio Amsterdam? In het Parool stond vorige week een artikel dat stilstond bij deze vraag.

Artikel in het Parool over de veiligheid van het Westelijk Havengebied

Dit artikel verscheen naar aanleiding van een studie die door ons is gedaan naar de mogelijke gevolgen van een overstroming van het Westelijk Havengebied. De studie, getiteld Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort, is inmiddels overhandigd aan het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Adaptatiestrategie is een pilot in het kader van het nationale Deltaprogramma, dat plannen maakt voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Wij onderzochten hoe in Westpoort, het Westelijk Havengebied van Amsterdam, de waterbestendigheid van de vitale en kwetsbare functies kan worden verhoogd. Dit levert een concrete en gebiedsgerichte aanpak op die ook als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s.

Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort is nu volledig te lezen op Issuu.

  • Pieter Jannink
  • oktober 2017