nieuwsGroene verbinding Ring Utrecht definitief

Maquette landschap rondom Ring Utrecht

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft het Tracébesluit voor de aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. Wij zijn trots dat het voorstel van MUST om een groene verbinding te creëren tussen de stad Utrecht en Amelisweerd in het Tracébesluit is opgenomen.

Sinds 2009 werkte MUST samen met Rijkswaterstaat aan de ruimtelijke inpassing van verschillende varianten voor de A27. Inmiddels is een voorkeursvariant vastgesteld, hebben meerdere inspraakavonden en informatiebijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er technische onderzoeken uitgevoerd. Door ondertekening van het Tracébesluit is de verbetering van de Ring Utrecht weer een stap dichterbij gekomen. Meer informatie over het plantraject vind je op de website www.ikgaverder.nl. Wil je meer weten over de rol van MUST binnen dit project, kijk dan hier.

  • Veerle Simons
  • december 2016