MUST 20 jaar2002 – Geuzenveld buurt 5

klein filmpje om het jubileum van MUST te vieren

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2002 waren wij druk bezig met de vernieuwing van twee na-oorlogse woonwijken in de Westelijke Tuinsteden Amsterdam. Wij waren verantwoordelijk voor het ontwerp van en de supervisie over twee gebieden: Geuzenveld-Zuid en Buurt 5. 

Begin deze eeuw begon de Gemeente Amsterdam met de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Elf gebieden werden aangewezen als vernieuwingsgebieden. Zo ook Geuzenveld-Zuid en Buurt 5, samen goed voor ongeveer 7.500 woningen. Wij werden gevraagd om in beide gebieden de onderlinge samenhang te beschouwen. Op deze manier konden we over de grenzen van de afzonderlijke vernieuwingsgebieden heenkijken en ook op structuurniveau van het stadsdeel een plan van aanpak maken. Daarnaast werd Wouter Veldhuis in 2014 aangesteld als stedebouwkundig supervisor voor de vernieuwing van Geuzenveld-Zuid en Buurt 5.

Maquette van Buurt 5 in Geuzenveld

De vernieuwingsplannen namen de bestaande ruimtelijke structuur van de wijken als uitgangspunt. Er werden vier actiepunten geformuleerd die de goede ligging van de vernieuwingsgebieden ten opzichte van de stedelijke voorzieningen en het aangrenzende Sloterpark moesten versterken.

1. Meer samenhang zet in op een evenwichtiger wegennet en een verbeterd fiets- en voetpadennetwerk.
2. Meer park compenseert het verlies aan snippergroen door de te verwachten privatisering van de buitenruimte.
3. Meer specialisatie streeft naar meer ruimte voor diversiteit en een betere spreiding van voorzieningen.
4. Meer oriëntatie zet in op het toevoegen van nieuwe ontmoetingsplekken en herkenningspunten in het stedelijke weefsel.

De omvang van de vernieuwingsopgave vroeg om een heldere uitvoeringsstrategie. De gebieden werden daarom opgedeeld in acht buurten, ieder met een eigen ruimtelijke en programmatische karakteristiek en een eigen vernieuwingsopgave. Ook kregen alle buurten een eigen, aansprekende naam. Per buurt werd een uitwerkingsplan gemaakt, op het raakvlak van stedebouw en architectuur. Afhankelijk van de aard van het uitwerkingsplan, werden één of meerdere architecten gevraagd een ontwerp voor de openbare ruimte en de bebouwing te maken. De stedebouwkundige afstemming tussen de deelplannen en de hoofdstructuur van de wijken was in handen van MUST.

  • Veerle Simons
  • augustus 2017