MUST 20 jaar2003 – Energie is Ruimte

klein filmpje om het jubileum van MUST te vieren

MUST bestaat 20 jaar! En dat vieren wij door iedere week een ‘gouwe ouwe’ onder de aandacht te brengen. Want wat hebben we de afgelopen decennia een hoop mooie projecten mogen doen. In 2003 werkten wij mee aan het project Energie is Ruimte van het Ruimtelijk Planbureau. Aan ons de taak om via cartografie inzichtelijk te maken welke beslag de verschillende vormen van energiebronnen legden op de ruimte. Het leverde prachtige kaarten op. 

Een eerste serie kaarten liet zien welke ruimte kolen, olie, gas, kernenergie en elektriciteit innemen. Hierbij zijn zowel de aanwezigheid van de grondstoffen, de winning, het transport en het gebruik van de grondstoffen opgenomen in overzichtskaarten van Nederland, de Noordzee en Europa.

Kaart van Nederland met daarop ingetekend welke ruimte gas inneemt. Dit was voor het project energie is ruimte.

Een tweede serie kaarten bracht het huidige en potentiële beslag op de ruimte in beeld van wind-, bio-, zonne-energie en waterkracht. Ondanks de toenemende drukte op de Noordzee lijken de mogelijkheden om hier op grote schaal windenergie te winnen erg kansrijk. Daarentegen is de opbrengst van alle landbouwgronden in Nederland, wanneer deze voor de teelt van koolzaad gebuikt zouden worden, niet eens voldoende om alle trucks met oplegger te laten rijden.

 

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2017